Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức từ thiện
Tấm lòng vàng
Hoàn cảnh cần giúp đỡ
Hình ảnh
Video clip
Liên hệ
Về Hội Từ thiện Thanh Hòa
Lịch sử, tầm nhìn, sứ mệnh
Chung tay góp sức
Có thể ủng hộ bằng tài chính, hiện vật và công sức...
Kết nối bạn bè
Hãy kết nối bạn bè để cùng nhau góp sức ủng hộ người nghèo
Báo cáo thu chi tài chính tháng 3-2016
05/04/2016
Tặng quà tết và trao học bổng lần 1 niên khóa 2015-2016
02/02/2016
Thông báo nghỉ phục vụ bếp từ thiện nhân dịp tết Nguyên Đán
05/01/2016
Công khai tài chính tháng 12-2015
05/01/2016
Báo cáo thu chi tài chính tháng 11-2015
01/12/2015

Các bộ đếm & Phân tích lưu lượng
 
 
Báo cáo thu chi tài chính tháng 3-2016

1.Danh sách các nhà hảo tâm đóng góp tháng 3-2016

Họ và tên

Địa chị

Tiền/hiện vật

-T ngày 1/1/2016 đến 15/3/2016 :

 

 

Phan như Tùng            

S 18 ngách 575/22 Kim Mã,P Ngc Khánh,Ba Đình,Hà Ni

3.500.000

  - C bà Nguyn th Khánh      

20 Lê thành Phương - Nha Trang                              

1.000.000

  - Phm th Bích Loan              

27 Chi Lăng - Nha Trang    

500.000

  - Phan th Sao                    

Pht t chùa Giác Hi - Nha Trang                        

500.000

  - Hunh th kim Liên                

38 Cu Long - Nha Trang  

100.000

  - Lê Hoàng                            

24 Hng Lĩnh - Nha Trang  

200.000

  - Phm th Hi                      

14 A Đoàn th Đim - Nha Trang                              

50 kg Go

  - Gia đình Nguyn th Loan      

11 Phùng khc Khoan - Nha Trang                        

5.000.000

  - Ch Thu ( Thun )                

Gia đình Pht t Giác Hi - Nha Trang  

1 chai du ăn+ 1 kg Đường và 100.000 đ

                                                                                                                               

 

 

  - Phan th Hng                  

Xã An M, Huyn Tuy An , Tnh Phú Yên                    

100.000

  - Nguyn th kim An          

190A Lê hng Phong - Nha Trang                      

500.000

  - H phước Hưng            

34/2/1 Lê hng Phong - Nha Trang                        

50.000

  - Nguyn di Minh                

125 Nguyn hu Huân - Nha Trang                

100 Kg Go

  - Th Tâm                        

Pht t chùa Giác Hi - Nha Trang                                    

100.000

- Ngày 22/3/2016 :

 

 

  - Nguyn th kim Hương          

120/10B  Đng Nai - Nha Trang                  

10 Kg Go

  - 1 nhà ho tâm                                

Nha Trang                                      

10 kg Go

  - Nguyn bá Lân    

Đ D. Cu Hc sinh Võ Tánh - Nha Trang  66 - 73                        

3.400.000 (Trong đó có 1.200.000 cho ch trc tiếp nu bếp tháng 3)

  - Nhóm T thin Thúy Hoa        

20 Lê thành Phương - Nha Trang                          

1.800.000

  - Nhóm T thin cu Trung hc Thánh Tâm  

Nha Trang                        

1.000.000

  - Nhóm T thin Hoàng Vy          

146  Đng Nai - Nha Trang   

1.200.000

  - Nguyn th Lan                    

Pht t chùa K Viên - Nha Trang                              

200.000

  - Trnh th Tm                        

01 Tăng bt H - Nha Trang                              

200.000

  - Hunh th Liên                        

21 Lý Thường Kit - Nha Trang

200.000

  - Cao th Thúy                      

19 Nguyn thin Thut - Nha Trang    

50 Kg Go+10 kg Đường

- Ngày 29/3/2016 :

 

 

  - Phm th Bích Loan              

27 Chi Lăng - Nha Trang  

500.000

  - Nhóm T thin Hàm Tân        

Nha Trang                        

2.500.000

  - Tôn n th Lc                         Vit kiu M                            

1.000.000

 

  - Ch Chua                          

Pht t chùa Giác Hi - Nha Trang          

3 lít du ăn

  - Võ hng Ngc            

T 4,Phước toàn tây,Phước Hi,Nha Trang      

50 kg go

  - Nguyn di Minh              

125 Nguyn hu Huân - Nha Trang          

100 kg Go

  - Phan th thanh Thy        

25 A Tân An - Nha Trang  

50.000

2.Tình hình thu chi tài chính tháng 3-2016:

Nội dung

Chi

Thu

Năm 2016 khai trương t ngày 15/3, có 420 sut ăn  - ln th 111

 

 

 S tin còn tn năm 2015 chuyn sang                                                    

 

30.297.000

Các nhà ho tâm  tài tr         - Tin mt                                                              

 

11.650.000                    - Go            150 kg

Chi phí cho ba ăn                                                                                  

2.504.000

 

Chi mua thùng đng cơm,đũa,mung,linh tinh...              

450.000

 

TIN CÒN TN CHUYN SANG K SAU      

 

38.975.000

Ngày 22/3 :   chi 420 sut ăn     ln th 112

 

 

Các nhà ho tâm tài tr                                                                        

 

6.800.000

Go           80 kg

Đường   10 kg

 Chi phí cho ba ăn                      

 2.461.000

 

 TIN CÒN TN CHUYN SANG K SAU      

 

43.314.000

- Ngày 29/3   chi 420 sut ăn    ln th 113

 

 

Các nhà ho tâm tài tr                

 

4.050.000

Go   150 kg  +  3 lít du ăn

 

 

Chi phí cho ba ăn                                                                          

2.370.000

 

TIN CÒN TN CHUYN SANG THÁNG 4/2016        

 

44.994.000

 

 


Video clip khác...
Hội Từ thiện Thanh Hòa
149 Hà Thanh, Nha Trang
Điện thoại: 0905 369 157 (Mr Mến)
Email: melicoli05@yahoo.com.vn
www.tuthienthanhhoa.com
Chịu trách nhiệm nội dung website: Phó chủ tịch Nguyễn Đình Mến