Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức từ thiện
Tấm lòng vàng
Hoàn cảnh cần giúp đỡ
Hình ảnh
Video clip
Liên hệ
Về Hội Từ thiện Thanh Hòa
Lịch sử, tầm nhìn, sứ mệnh
Chung tay góp sức
Có thể ủng hộ bằng tài chính, hiện vật và công sức...
Kết nối bạn bè
Hãy kết nối bạn bè để cùng nhau góp sức ủng hộ người nghèo
Báo cáo thu chi tài chính tháng 12 năm 2017
11/01/2018
Báo cáo thu chi tài chính tháng 11 năm 2017
11/12/2017
Báo cáo thu chi tài chính tháng 10 năm 2017
09/11/2017
Báo cáo thu chi tài chính tháng 9 năm 2017
09/10/2017
Báo cáo thu chi tài chính tháng 8 năm 2017
09/09/2017

Các bộ đếm & Phân tích lưu lượng
 
 
Báo cáo thu chi tài chính tháng 12 năm 2017

1.Danh sách các nhà hảo tâm

Họ và tên

Địa chỉ

Ủng hộ tiền/ hiện vật

Ngày 5 tháng 12/2017 :

 

 

  - Gia đình cụ bà quá cố Nguyễn thị Khánh  

20 Lê thành Phương - Nha Trang        

1.000.000

  -  Nguyễn thị Duy Linh   (Nguyên Diệu )        

Phật tử                                                

20.000

  -  Phạm thị ngọc Trang                    

44/2 Hoàng Diệu - Nha Trang  

25 kg gạo

  -  Nguyễn Hương Lan                    

33  Tô vĩnh Diện -  Nha Trang

500.000

  -  Nguyễn thị kim An                    

444 Lê hồng Phong - Nha Trang                          

200.000

  -  Hồ phước Hưng                      

184/18/1 Lê hồng Phong - Nha Trang                    

50.000

Ngày 12/12 :

 

 

  -  Nguyễn thị Bưng                    

208 Lê hồng Phong - Nha Trang                            

100.000

-  Ngày 19/12 :

 

 

  -  1 nhà hảo tâm                            

Nha Trang          

100 kg gạo

  -  Nguyễn kim Lân (PD Nguyên Mẫn)

Phật tử    

400.000

  -  Chị Chua                    

Phật tử chùa Giác Hải        

5 lít dầu ăn

Ngày 26 tháng 12 :   

 

 

  -   Nhóm Từ thiện Thúy

Hoa        20 Lê thành Phương - Nha Trang                    

2.500.000

  -  Nguyễn bá Lân                

Đ D cựu học sinh Võ Tánh - Nha Trang 66-73          

3.400.000 (Trong đó có 1.200.000  đồng cho trực tiếp người nấu bếp tháng 12 )

Ngày 2 tháng 1 năm 2018 :

 

 

    -    1 phật tử Nha Trang      

 

25 kg gạo

    -    Gia đình cụ bà quá cố Nguyễn thị Khánh    

20  Lê thành Phương - Nha Trang        

1.000.000

    -   1 Phật tử   Nha Trang            

 

2 lít dầu ăn  +    200.000

    -   Nguyễn Di Minh          

23 A  Trần nguyên Hãn - Nha Trang            

100 kg gạo

2.Báo cáo thu chi tài chính:

Nội dung

Chi

Thu

Còn lại

-  Ngày 5 /12 :  chi 420 suất ăn   ( 183 )

 

 

 

   -   Số dư tháng trước chuyển sang        

 

 

52.769.000

   -   Các nhà hảo tâm tài trợ  :  

 

25 kg gạo          +       1.770.000

 

   -   Chi phí cho bữa ăn        

2,760.000

 

 

TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG KỲ SAU    

 

 

51.779.000

-  Ngày 12/12 :  Chi 420 suất ăn  ( 184 )

 

 

 

  -   Số dư tháng trước chuyển sang    

 

 

51.779.000

  -   Các nhà hảo tâm tài trợ  

 

100.000

 

  -   Chi phí cho bữa ăn        

2.620.000

 

 

  -   Mua thêm đũa ăn + Kiềng bếp than        

380.000

 

 

TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG KỲ SAU    

 

 

48.879.000

-  Ngày 19 /12 :  Chi 420 suất ăn( 185)

 

 

 

-   Số dư kỳ trước chuyển sang

 

 

48.879.000

-   Các nhà hảo tâm tài trợ :  

 

100 kg gạo +  5 lít dầu ăn +  400.000

 

  -    Chi phí cho bữa ăn      

2.720.000

 

 

  -    Chi mua ống nước      

150.000

 

 

TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG KỲ SAU        

 

 

46.409.000

-  Ngày 26/12  : Chi 420 suất ăn   ( 186 )

 

 

 

  -   Số dư kỳ trước chuyển sang        

 

 

46.409.000

  -   Các nhà hảo tâm tài trợ  

 

4.700.000

 

  -   Chi phí cho bữa ăn      

2.820.000

 

 

TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG THÁNG SAU    

 

 

48.289.000

Ngày 2 tháng 1 năm  2018

 

 

 

-   Số dư 2017 chuyển sang    

 

 

48.289.000

-   Các nhà hảo tâm tài trợ :  

 

125 kg gạo  +  2 lít dầu ăn   +    1.200.000

 

-   Chi phí cho bữa ăn        

2.840.000

 

 

-   Chi thăm hỏi hội viên bị bệnh và đi đám tang cộng tác viên mất                

620.000

 

 

TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG KỲ SAU      

 

 

46.445.000

 

 

 


Video clip khác...
Hội Từ thiện Thanh Hòa
149 Hà Thanh, Nha Trang
Điện thoại: 0905 369 157 (Mr Mến)
Email: melicoli05@yahoo.com.vn
www.tuthienthanhhoa.com
Chịu trách nhiệm nội dung website: Phó chủ tịch Nguyễn Đình Mến