Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức từ thiện
Tấm lòng vàng
Hoàn cảnh cần giúp đỡ
Hình ảnh
Video clip
Liên hệ
Về Hội Từ thiện Thanh Hòa
Lịch sử, tầm nhìn, sứ mệnh
Chung tay góp sức
Có thể ủng hộ bằng tài chính, hiện vật và công sức...
Kết nối bạn bè
Hãy kết nối bạn bè để cùng nhau góp sức ủng hộ người nghèo
Báo cáo tài chính tháng 7/2014
03/08/2014
Báo cáo tài chính tháng 6/2014
05/07/2014
Hội Từ Thiện Thanh Hòa trao 30 suất gạo cho bà con nghèo
05/06/2014
Công khai tài chính tháng 5/2014
01/06/2014
Báo cáo tài chính tháng 4-2014
13/05/2014

Các bộ đếm & Phân tích lưu lượng
 
 
Báo cáo tài chính tháng 7/2014

 

Các nhà hảo tâm đóng góp tiền và hiện vật:

-Ngày 1/7 :

 

 

- Nguyễn thị Lan  

PD Nguyên Hoa              

200.000

- Cô Thắm          

ô 18 lô 53 Nguyễn Bạch,Vĩnh Hòa, nha trang                            

25 kg gạo

- Nhà hàng chay Thiên Ý      

79 Yersin - NhaTrang

50 miếng đậu

- Duy

Minh                      125 Nguyễn Hữu Huân - Nha Trang                            

100 kg gạo

- Lưu thúy Hoa  Đ D Nhóm bạn               

20 Lê thành Phương - Nha Trang      

1.200.000

- Hoàng bá Thiên Trang   Đ D Gia đình và nhóm bạn  

146 Đồng Nai - NT          

1.400.000

- cụ bà Trịnh thị Tầm          

01 Tăng bạt Hổ  - Nha Trang                            

200.000

- 1 nhà hảo tâm                  

 

7 kg rau quả+2kg đường+3lít dầu ăn+ 1gói bột ngọt

Ngày 8/7 :

 

 

- Nguyễn thị thanh Mai  

cựu Giáo sư nữ Trung học Nha Trang              

3.000.000

- Nguyễn thành Tuyến          

26 Sinh Trung - Nha Trang                            

5.000.000

- Trung tâm xe Máy Hoàng Vân  

1 Trần quý Cáp - Nha Trang    

20kg bí đỏ+24 chai xì dầu

- 1 nhà hảo tâm                  

 

5 kg su su+ 5 kg đậu cove

- Trần thị kim Hương                           

120/10B Đồng Nai - Nha Trang              

10 kg gạo

- Nguyễn thị Loan              

11 Phùng khắc Khoan - Nha Trang                    

2.100.000 ( 100 usd)

- Schafer Oanh                  

11 Phùng Khác Khoan - Nha Trang                      

2.100.000 ( 100 usd )

- Nguyễn thị Phượng          

PD Tâm Oanh                

300.000

- Chị Chua                        

Chùa Giác Hải                

2 lít dầu ăn

- Nguyễn đạt Mỹ Hoàng      

34/17 A Lê Hồng Phong - Nha trang                      

200.000

- Chị Nga                            

 

100.000

-Ngày 15/7 :

 

 

- Duy Minh                    

125 Nguyễn hữu Huân  - Nha Trang  

100kg gạo+10lít xì dầu+26 chai 

-Nguyễn bá Lân          

Đ D Nhóm cựu HS Võ Tánh - Nha Trang 66 - 73          

2.200.000

- 1 nhà hảo tâm                     

 

10 bó rau

- Trương minh Hoàng        

16 Đông Hồ - Nha Trang 

200.000

- Nhóm thiếu nữ Long Quang                                

 

200.000

- Ngày 22/7 :

 

 

- 1 nhà hảo tâm                  

 

10 kg susu

- Võ minh Phước              

43 Phước Long - Nha Trang                                    

300.000

- Lô thị Diệu                  

Tổ 4 ,xóm đinh, Đồng Nai,Nha Trang                

100.000

- Nguyễn thị Bích Thủy      

133 Đồng Nai - Nha Trang                            

200.000

- Ngày 29 / 7 :

 

 

-  Huỳnh thị Long                    

PD Nguyên Cung                                            

100.000

-  Hoàng bá Thiên

Trang  Đ D Gia đình và nhóm bạn  146 Đồng Nai - NT      

1.200.000

-  Lưu thúy Hoa  Đ D Nhóm bạn  

20 Lê thành Phương - Nha Trang              

1.400.000

-  Trịnh thị Tầm ( Nguyen Đạo )     

1 Tăng bạt Hổ - Nha Trang                        

200.000

-  Trương đào nguyên Khôi          

3/3 Nguyên cảnh Chân - Nha Trang            

100.000 

 

Công khai tài chính :

 

Ngày và nội dung chi

Chi

Thu

Còn lại

Ngay 1/7 chi 500 suất ăn ( Tuần thứ 45 )

 

 

 

 - Tiền còn tháng trước chuyển sang                                                                      

 

16.363.000

 

 - Các nhà hảo tâm đóng góp                                                                                

 

3.100.000

 

   Trong đó :     - Tiền mặt                  

 

3.100.000

 

                       - Thực phẩm

 

125 kg gạo+50

miếng đậu+7 kg rau,củ+2kg đường+3lít dầu ăn+1 gói bột ngọt

 

 - Chi phí cho bữa ăn                                                                                          

2.189.000

 

 

 -  TIỀN CÒN TỒN QUỸ CHUYỂN SANG TUẦN SAU   :    

 

 

17.274.000

- Ngày 8/7  chi 530 Suất ăn  (Tuần thứ 46 ) Chi theo yêu cầu nhà tài trợ chính

 

 

 

-Tiền tồn tuần trước chuyển sang                                                                      

 

17.274.000

 

- Các nhà hảo tâm đóng góp                                                                            

 

12.800.000

 

  Trong đó :   - Tiềnmặt                    

 

12.800.000

 

                    - Thực phẩm :

 

10kg gạo+30kgrau,củ+24 chai xì dầu+2lít dầu ăn

 

-Chi phí cho bữa ăn                                                                                          

2.900.000

 

 

- TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG TUẦN SAU   :    

 

 

27.174.000

  - Ngày 15/7  chi 630 suất ăn  ( Tuần thứ 47 ) Suất ăn tăng do phục vụ cho đợt HS thi ĐHCĐ

 

 

 

  - Tiền còn tồn  tuần trước chuyển sang                                                          

 

27.174.000

 

  - Các nhà hảo tâm đóng góp                                                                          

 

2.600.000

 

        Trong đó :  -  Tiền mặt              

 

2.600.000

 

                         -  Thực phẩm :

 

100kg gạo+10 lít xì dầu+10 chai xì dầu+10 bó rau

 

- Chi phí cho bữa ăn                                                                                        

3.381.000

 

 

-  Chi cùng với Chùa Giác Hải Tổ chức ăn cho học sinh thi ĐHCĐ 3 ngày

55kggạo+1.000.000

 

 

      TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG TUẦN SAU      

 

 

25.393.000

  Ngày 22/7  Chi 450 Suất ăn (Tuần thứ 48 )

 

 

 

- Tiền còn tồn tuần trước chuyển sang                                                              

 

25.393.000

 

- Các nhà hảo tâm đóng góp                                                                                

 

600.000

 

   - Trong đó : - Tiền mặt     :          

 

600.000

 

                     - Thực phẩm  :  

 

10 kg rau, củ

 

- Chi phí cho bữa ăn                                                                                        

2.684.000

 

 

   - TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG TUẦN SAU                  

 

 

23.309.000

Ngày 29/7 : chi 460 suất ăn ( Tuần thứ 49 ) 

 

 

 

  -  Tiền còn tồn tuần trước chuyển sang                                                        

 

23.309.000

 

  -  Các nhà hảo tâm đóng góp                                                                        

 

3.000.000

 

  -  Chi phí cho bữa ăn                                                                                    

2.640.000

 

 

  -  Chi phí duy trì cho Trang Web của Hội (thuê tên miền+sử dụng DV 1 năm)   

1.216.000

 

 

  -  TIỀN CÒN TỒN CHUYỂN SANG THÁNG 8/2014    

 

 

22.453.000

 

 


Video clip khác...
Hội Từ thiện Thanh Hòa
149 Hà Thanh, Nha Trang
Điện thoại: 0905 369 157 (Mr Mến)
Email: melicoli05@yahoo.com.vn
www.tuthienthanhhoa.com
Chịu trách nhiệm nội dung website: Phó chủ tịch Nguyễn Đình Mến